Rozstrzygnięcie konkursu NA PROJEKT POMNIKA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH WE WROCŁAWIU

Odsłony: 1510

PZW Wroc 1


Sąd Konkursowy w dniu 5 czerwca 2020 r. dokonał oceny prac w II etapie konkursu na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu.
Prace te oznaczone były numerami: 951476, 764125, 561104, 510311 i 160101.
Biorąc pod uwagę atrakcyjność proponowanych rozwiązań oraz kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu Sąd przyznał:
I miejsce pracy nr 160101,
II miejsce pracy nr 951476.

Dokonano identyfikacji autorów prac dopuszczonych do II etapu konkursu:
- nr 160101 Tomasz Urbanowicz i Konrad Urbanowicz (I miejsce),
- nr 951476 Barbara Getter i Andrzej Getter (II miejsce),
- nr 561104 Sławomir Micek, Władysław Markulis, Rafał Kęska,
- nr 510311 Michał Gdak, Ewelina Gdak, Otylia Śleziak,
- nr 764125 Stanisław Szwechowicz.

Prezydent Wrocławia zatwierdził rozstrzygnięcie proponowane przez Sąd Konkursowy.

https://bip.um.wroc.pl/przetarg/41590/projekt-pomnika-zolnierzy-wykletych-we-wroclawiu

 PZW Wroc 2

I miejsce w konkursie na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu zdobyła praca przygotowana przez Tomasza Urbanowicza i Konrada Urbanowicza.

Główną nagrodę przyznano za przedstawienie dramatycznej historii w sposób jednoznaczny, ale niedopowiedziany oraz za stworzenie nowej przestrzeni publicznej o wysokiej randze. Autorzy zwycięskiego projektu w przestrzeni placu umieszczają szklane bloki z zastygłymi, jakby zamrożonymi sylwetkami żołnierzy. To wyrazisty monument - jak ocenił sąd konkursowy - dzieło prowokuje do dialogu, skłania do głębokiej refleksji i poznawania historii. Wywołuje interakcję z widzami. Sąd konkursowy zwrócił uwagę na znakomite wykorzystanie szlachetnego szkła artystycznego i gry światła, zarówno w dzień, jak i po zmroku, co umożliwiają struktura materiału oraz precyzyjnie dobrana iluminacja. Sąd konkursowy z dużym uznaniem odniósł się do wielu przyjętych rozwiązań – przede wszystkim przemyślanej kompozycji grafiki posadzki całego placu, a także doboru miejsca na maszt flagowy. Jednocześnie sąd konkursowy zgodnie wskazał na wymagające skorygowania umieszczenie inskrypcji pomnikowej i znaków organizacji wojskowych. Zgodnie z regulaminem zalecenia pokonkursowe zostaną przekazane laureatowi.

PZW Wroc 3

Sąd konkursowy na posiedzeniu 5 czerwca br. oceniał pięć prac dopuszczonych do II etapu. Wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez Prezydenta Wrocławia, a nazwiska uczestników ujawniono. W kolejności zdobytych punktów są to:

 1. Tomasz Urbanowicz i Konrad Urbanowicz (praca nr 160101, I miejsce),
 2. Barbara Getter i Andrzej Getter (praca nr 951476, II miejsce),
 3. Sławomir Micek, Władysław Markulis, Rafał Kęska (praca nr 561104),
 4. Michał Gdak, Ewelina Gdak, Otylia Śleziak (praca nr 510311),
 5. Stanisław Szwechowicz (praca nr 764125).

PZW Wroc 4

W osiemnastoosobowym składzie sądu konkursowego zasiadali wybitni artyści plastycy, architekci i historycy, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich i pozarządowych oraz Rady Miejskiej Wrocławia:

 1. dr Bartłomiej Świerczewski – przewodniczący, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocławia
 2. prof. Stanisław Ułaszewski - prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Uniwersytet Wrocławski
 3. Kazimierz Kimso - przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność
 4. Jarosław Krauze - radny Rady Miejskiej Wrocławia
 5. Piotr Maryński - radny Rady Miejskiej Wrocławia (inicjator budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu 29 VI 2015)
 6. Damian Mrozek - doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Organizacjami Kombatanckimi
 7. prof. Michał Jędrzejewski– artysta malarz, scenograf, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 8. prof. Jacek Dworski - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 9. prof. Janusz Kucharski - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 10.  prof. Zbigniew Makarewicz - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 11.  prof. Waldemar Wawrzyniak – architekt, Politechnika Wrocławska
 12.  Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia, Urząd Miejski
 13.  prof. Krzysztof Szwagrzyk – historyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej
 14.  dr Andrzej Drogoń – dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu
 15.  dr Katarzyna Pawlak-Weiss – zastępca dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu
 16.  prof. Włodzimierz Suleja – historyk, Uniwersytet Wrocławski
 17.  dr Marek Mutor – dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość
 18.  Ilona Gosiewska – prezes Stowarzyszenia Odra - Niemen we Wrocławiu

PZW Wroc 5

Ostateczna decyzja o wzniesieniu pomnika należy do Rady Miejskiej Wrocławia, której jesienią tego roku projekt zostanie przedstawiony.

Samo postępowanie konkursowe również prowadzone było w wyniku uchwały podjętej w 2016 r. przez Radę Miejską Wrocławia o zamiarze wzniesienia pomnika Żołnierzy Wyklętych oraz n a podstawie Prawa Zamówień Publicznych.

PZW Wroc 6