Rozstrzygnięto I etap konkursu na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu.

Odsłony: 578

Rozstrzygnięto I etap konkursu na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Spośród 35 uczestników konkursu 23 nadesłało koncepcje projektowe. Sąd Konkursowy dokonując ich oceny dopuścił do II etapu 5 prac i sformułował ogólne wskazania dla autorów. Konkurs prowadzony jest z zachowaniem zasady anonimowości. Ujawniono jedynie numery, którymi autorzy oznaczyli prace. Wszystkie zakwalifikowane koncepcje spełniają oczekiwania środowisk kombatanckich co do zadania konkursu.

pomnikZobacz wybrane projekty

Od piątku 28 lutego br. od godz. 12.00 do niedzieli 8 marca br. w Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5 we Wrocławiu dostępna będzie wystawa koncepcji projektowych zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Jego uczestnicy przygotują teraz pełne projekty pomnika w postaci modeli, makiet, dokumentacji projektowej, plansz i opisów. Termin ich złożenia upływa 26 maja 2020 r., a ogłoszenie wyników całego konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020 r.

Przyszłe decyzje o budowie pomnika według zwycięskiego projektu wymagają uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Miejscem posadowienia pomnika jest skwer u zbiegu ulic Glinianej, Borowskiej i Dyrekcyjnej we Wrocławiu.

 

 

Sąd Konkursowy pracuje w składzie:

 1. dr Bartłomiej Świerczewski – przewodniczący, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 2. prof. Stanisław Ułaszewski - prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Uniwersytet Wrocławski
 3. Kazimierz Kimso - przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność
 4. Jarosław Krauze - radny Rady Miejskiej Wrocławia
 5. Piotr Maryński - radny Rady Miejskiej Wrocławia
 6. Damian Mrozek - doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. Kontaktów z Organizacjami Kombatanckimi
 7. prof. Michał Jędrzejewski– artysta malarz, scenograf, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 8. prof. Jacek Dworski - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 9. prof. Janusz Kucharski - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 10.  prof. Zbigniew Makarewicz - artysta rzeźbiarz, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 11.  prof. Waldemar Wawrzyniak – architekt, Politechnika Wrocławska
 12.  Piotr Fokczyński –dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UMW
 13.  prof. Krzysztof Szwagrzyk – historyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej
 14.  dr Andrzej Drogoń – dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu
 15.  dr Katarzyna Pawlak-Weiss – zastępca dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu
 16.  prof. Włodzimierz Suleja – historyk, Uniwersytet Wrocławski
 17.  dr Marek Mutor – dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość
 18.  Ilona Gosiewska – prezes Stowarzyszenia Odra - Niemen we Wrocławiu

Laureaci i uczestnicy II etapu konkursu otrzymają nagrody:

I miejsce – 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji umowy na wykonanie szczegółowego opracowania pokonkursowego.

II miejsce – 35 000 zł brutto.

Pozostali uczestnicy II etapu - 8 000 zł brutto (każdy).

Dwuetapowy konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych został ogłoszony przez Prezydenta Wrocławia w ubiegłym roku, 17 września w osiemdziesiątą rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Celem jest oddanie czci wielkiej grupie żołnierzy tragicznie doświadczonych w walce o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej i jednocześnie wzbogacenie przestrzeni miejskiej o dzieło sztuki wysokiej klasy. Uczestnikom konkursu pozostawiono całkowitą swobodę zarówno w sposobie ujęcia tematu, jak i doborze artystycznych środków wyrazu.

Konkurs prowadzony jest na podstawie Prawa Zamówień Publicznych i podjętej w 2016 r. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o zamiarze wzniesienia pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu.

Zobacz wybrane projekty